Home
Език

Работна инстанция на АКБ

Това е основната работна инстанция на АКБ. Ако сте се регистрирали за тестовата инсталация през пролетта на 2010 вашите акаунти няма да са валидни и ще трябва да се регистрирате наново. Това се налага, за да може да се въведе по-лесно ред и да се разпределят потребителите в съответните групи. Също така за разлика от тестовата инстанция, която преди беше на този адрес сега вече истинските данни се защитават според предвидените правила. Повече информация очаквайте след няколко дни.

Регистрация
При регистрация ще бъдете поставени първоначално в група "Нови потребители", докато бъдете разпределени от админстратор в групата отговаряща на вашата организация (институт, музей). Тъй като до системата не трябва да се допускат случайни хора при регистрация е добавено поле, в което да кажете кой сте и от кой музей/институт и евентуално да дадете координати за връзка, за да може администратора да провери вашата самоличност и да ви разпредели. Едва след разпределяне ще имате достъп до данните на вашата организация и ще можете да въвеждате нови картони. Ако имате предварителна уговорка използвайте полето за коментари при регистрация, за да кжете за какво става дума. В бъдеще може би ще се въведе по-облекчен режим, при който локалните администратори ще могат да регистрират потребители към тяхната организация, но засега това няма да бъде възможно, за да се избегнат случайни грешки и проблеми.

Изпращането на забравени пароли и други съобщения не работи в момента, защото не е настроен e-mail сървър. Предстои да се реши дали да се инсталира такъв на този сървър или да се ползва външен, след което тези функции ще бъдат активирани. При регистрация игнорирайте грешката за липсващ шаблон - това е шаблонът за e-mail съобщение, което в момента няма как да бъде изпратено.

Учебна инстанция
На адрес http://naim-bas.com/akb-t е инсталирана учебна/тестова инстанция на системата, в която обаче не са импортирани никакви данни. Ако искате да усвоите работата с АКБ можете да се регистрирате там и да пробвате как се работи със системата, без да се притеснявате, че ще повредите нещо. Моля не въвеждайте истински данни в учебната инстанция! Там всеки може да се регистрира и да гледа всичко - използвайте я само за усвояване на работата със системата и когато е нужно да въведете текст или да направите избори, въвеждайте безсмислени или несвързани думи и правете случаен избор.

Други
Предстои да се импортират останалите данни и малко довършителни работи. В момента изходът за печатане е изключен, защото трябва да се довърши и уточни външния вид. Viewer за експортирани данни има, но не е изложен за сваляне, за да не се разпространяват прекалено много версии. Линк за сваляне ще бъде публикуван тук след като се приключат и одобрят горните задачи и се отразят и в него.

Инструкции за пакетиране и изпращане на данните от старата програма ще бъдат публикувани след няколко дни. Поради проблеми с различните видове кирилизация, както и възможността при експорт да се пропуснат картони (заради обвързаността с филтриране), се налага данните да се архивират от работната директория на старата версия на АКБ. Ако не сте получили инсрикции лично от Георги Нехризов моля изчакайте помощните инструкции.

Copyright © [Archeological authority]
Затвори подсказката Затвори Подсказка